Ljetni prijelazni rok traje od 15.06. do 31.08.

Ljetni prijelazni rok za klubove malog nogometa traje od 15.07. do 30.09.

Igrači amateri koji se natječu u isključivo amaterskim ligama i igrači amateri koji u natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16 godina mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdobljima između 15.10. i 17.01. i između 01.03. i 14.06.

Igrači amateri koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji (prva registracija) mogu se registrirati  tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju od između 01.05. i 14.06.

Igrači profesionalci koji se ustupaju u klub 3. HNL mogu se registrirati i nakon proteka ljetnog prijelaznog roka, i to do 15.10., odnosno i nakon proteka zimskog prijelaznog roka i to do 28. 02.

REGISTRACIJA IGRAČA PUTEM RECIPISA

Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu. Ukoliko je istupnica zatražena u ljetnom prijelaznom roku do 31.07. i u zimskom prijelaznom roku do 01.02., ukoliko ne postoje smetnje predviđene Pravilnikom o statusu igrača i registracijama ili drugim općim aktima HNS, klub je obvezan izdati igraču istupnicu.