Novi Pravilnik o kategorizacijama sportaša

Novi Pravilnik o kategorizacijama sportaša

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Pravilnik o kategorizaciji sportaša koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine, a koji predviđa proširenje stjecanja VI. kategorije sportaša (daroviti sportaš).

Prema novom Pravilniku o kategorizaciji sportaša, VI. kategoriju (daroviti sportaš) radi

Continue reading...